Aktualności z Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

Informacja o organizacji Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie do 17 stycznia 2021 r.


W związku z § 22 ust. 1, 2 i 5  rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z…

Więcej Info

Pożegnanie Ilony Wierzbowskiej-Pluty oraz przekazanie p.o. dyrektora MP-12 pani Elżbiecie Tubackiej


18 grudnia 2020 r. odbyła się symboliczna uroczystość pożegnania odchodzącej z dniem 28 grudnia 2020 r. na emeryturę dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 im.…

Więcej Info

Awans zawodowy nauczycieli


10 grudnia 2020 r. zdały egzamin, a 18 grudnia 2020 r. w obecności zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki złożyły w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie…

Więcej Info

Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna w 2021 roku


PREZYDENT MIASTA KNURÓW ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w…

Więcej Info

Informacja o zmianie organizacji pracy Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie


Informacja o zmianie organizacji pracy  Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie 24 grudnia (Wigilia) i 31 grudnia (Sylwester) 2020 r. Uprzejmie informuję, że…

Więcej Info

Zobacz więcej aktualności z MCE