Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

DOPALACZE - WYPALACZE GROŹNE NARKOTYKI Drukuj
poniedziałek, 24 czerwca 2019 15:23

 
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2018/2019 Drukuj
poniedziałek, 24 czerwca 2019 14:09Dofinansowanie zadania

„Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych

w roku szkolnym 2018/2019”


Zgodnie z umową dotacji Nr 136/2019/30/MN/zs/D zawartą 28 maja 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Knurów oraz zgodnie z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci przez WFOŚiGW w Katowicach, w roku szkolnym 2018/2019 dofinansowanie na wyjazd śródroczny – tzw. zieloną szkołę, otrzymało 74 uczniów klas III szkół podstawowych na łączną kwotę 15 340,00 zł (z czego 62 uczniów otrzymało dofinansowanie w kwocie 170,00 zł, natomiast 12 dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z rodzin zastępczych, otrzymało dotację w kwocie 400,00 zł).


Realizacja zadania obejmowała okres od 27 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. Za organizację i wykonanie zadania odpowiedzialni byli dyrektorzy oraz wychowawcy klas trzecich, natomiast obsługę finansową prowadziło Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie. W wyjazdach uczestniczyli uczniowie:


  • Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie,
  • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,
  • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie,
  • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie.

Program profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej w trakcie wyjazdów na zielone szkoły zrealizowano między innymi poprzez zwiększenie odporności układu oddechowego, spożywanie posiłków bogatych w mikroelementy i witaminy, aktywny i bezpieczny wypoczynek, podniesienie świadomości na temat zdrowego trybu życia, wzrost poziomu ogólnej kondycji fizycznej oraz realizację programu edukacji ekologicznej. Uczniowie wyjeżdżali do miejscowości czystych ekologicznie, takich jak Mielno, Łeba, i Sarbinowo, co zostało potwierdzone w opinii Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych oraz właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, odpowiednich ze względu na miejsce wyjazdu dzieci. Uatrakcyjnieniem pobytu uczniów w miejscowościach nadmorskich były organizowane wycieczki piesze oraz autokarowe, rejsy statkiem po Morzu Bałtyckim, spotkania przy ognisku, a także różnorodne konkursy z zakresu plastyki i muzyki.

 
Rekrutacja uzupełniająca Drukuj
środa, 05 czerwca 2019 14:08

Szanowni Rodzice!


Trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok 2019/2020.


Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów prowadzona  jest z wykorzystaniem systemu informatycznego pod adresem www.knurow.przedszkola.vnabor.pl.


Po wypełnieniu wniosku w systemie, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.


Rekrutacja potrwa do środy 12 czerwca 2019 r., do godz. 15:00.


Informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie www.knurow.edu.pl w zakładce przedszkola, nabór, lub pod numerem telefonu 32 235-27-02.

 
Kursy językowe Drukuj
czwartek, 23 maja 2019 08:08

 
Komunikat dla rodziców Drukuj
środa, 24 kwietnia 2019 16:25


Komunikat dla rodziców – strajk w placówkach oświatowych dzień 17.


Szanowni Państwo,

informuję, że we wszystkich miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w Knurowie strajk jest kontynuowany. Na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych zamieszczane są informacje dotyczące aktualnej sytuacji organizacyjnej, która każdego dnia ulega zmianie i w skali miasta może mieć niejednolity charakter.


Sytuacja jest dynamiczna, ale obecnie żaden z dyrektorów nie zdecydował się na zawieszenie zajęć. W miarę możliwości organizowana jest opieka dla dzieci oraz analizowana jest możliwość przynajmniej częściowego wznowienia zajęć dydaktycznych – co nie oznacza przerwania akcji strajkowej. Precyzyjnych informacji o zakresie i wymiarze zajęć w konkretnej placówce udziela dyrektor, który będąc odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie przedszkola/szkoły codziennie analizuje stan liczbowy pozostającej do jego dyspozycji kadry pedagogicznej i na tej podstawie podejmuje decyzje w sprawach kluczowych dla dzieci i rodziców. W tej sytuacji bardzo proszę, aby w dalszym ciągu na bieżąco monitorować informacje pojawiające się w mediach, na stronie internetowej placówki oraz w e-dzienniku.

 

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

 
Komunikat dla rodziców w sprawie strajku Drukuj
poniedziałek, 15 kwietnia 2019 14:56

 

Komunikat dla rodziców w sprawie strajku


Szanowni Państwo,

informuję, że we wszystkich miejskich placówkach oświatowych ciągle trwa strajk. Akcja strajkowa ma charakter ogólnopolski i bezterminowy, a moment jej zakończenia w dużej mierze uzależniony jest od porozumienia stron konfliktu na szczeblu krajowym.


Przypominam, że jeżeli dyrektor danej placówki, pomimo podjętego wysiłku organizacyjnego, nie jest w stanie zapewnić nawet w minimalnym zakresie opieki nad dziećmi, wówczas może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony. Ze względu na to, że nie wiadomo kiedy nastąpi koniec strajku, organ prowadzący w takim przypadku wyraża zgodę na zawieszenie zajęć na czas jednego dnia, analizując codziennie i indywidualnie każdą sytuację związaną ze strajkiem.


W związku z powyższym, 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) zajęcia będą zawieszone w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie.


Informacji o możliwości zapewnienia opieki dla dzieci w pozostałych miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych placówek. Niezbędnych informacji w tym zakresie udziela również dyrektor placówki.

 

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

 
Komunikat dla rodziców w sprawie strajku oraz organizacji egzaminów ośmioklasisty Drukuj
piątek, 12 kwietnia 2019 13:03


Komunikat dla rodziców w sprawie strajku oraz organizacji egzaminów ośmioklasisty


Szanowni Państwo,

informuję, że 15 kwietnia 2019 r. we wszystkich miejskich szkołach podstawowych rozpoczną się egzaminy ośmioklasisty. Dyrektorom placówek udało się skompletować zespoły nadzorujące oraz stworzyć warunki do prawidłowego przebiegu egzaminu. Informacji o możliwości zapewnienia opieki dla pozostałych uczniów w dniach egzaminu proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych szkół.


Jednocześnie informuję, że we wszystkich miejskich placówkach oświatowych ciągle trwa strajk. Akcja strajkowa ma charakter ogólnopolski i bezterminowy, a moment jej zakończenia w dużej mierze uzależniony jest od porozumienia stron konfliktu na szczeblu krajowym.


Przypominam, że jeżeli dyrektor danej placówki, pomimo podjętego wysiłku organizacyjnego, nie jest w stanie zapewnić nawet w minimalnym zakresie opieki nad dziećmi, wówczas może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony. Ze względu na to, że nie wiadomo kiedy nastąpi koniec strajku, organ prowadzący w takim przypadku wyraża zgodę na zawieszenie zajęć na czas jednego dnia, analizując codziennie i indywidualnie każdą sytuację związaną ze strajkiem.


W związku z powyższym, 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) zajęcia będą zawieszone w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie.


Informacji o możliwości zapewnienia opieki dla dzieci w pozostałych miejskich przedszkolach proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych placówek. Niezbędnych informacji w tym zakresie udziela również dyrektor przedszkola.


(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

 
OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI – UZUPEŁNIENIE Drukuj
piątek, 12 kwietnia 2019 12:58

 

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI – UZUPEŁNIENIE


Organizacje pozarządowe działające na terenie Knurowa przygotowały na okres od 15 do 17 kwietnia 2019 r. ofertę zajęć dla dzieci w związku z trwającą w placówkach oświatowych akcją strajkową:

 

1) Świetlica Środowiskowa im. bł. E. Bojanowskiego (ul. ks. A. Koziełka 31 w Knurowie): w godz. od 7.30 do 17.00 – zajęcia dla grupy do 30 dzieci w wieku od 6- 16 roku życia;

 

2) Polski Czerwony Krzyż w Knurowie: w poniedziałek (15.04.2019 r.) w godz. od 8.00 do 12.00 zajęcia w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie dla dzieci w wieku 7 – 10 lat z zakresu profilaktyki dbałości o stan jamy ustnej oraz zajęcia plastyczne,

we wtorek i w środę (16-17.04.2019 r.) w godz. od 12.00 do 14.00 –  zajęcia świetlicowe dla grupy do 10 dzieci w siedzibie PCK w Knurowie (ul. Wilsona 10) lub w Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie (zalecane);

 

3) Drużyna Harcerska w Knurowie w poniedziałek (15.04.2019 r.) i w środę (17.04.2019 r.) w godz. od 13.00 – 15.00 zajęcia harcerskie dla grupy do 25 dzieci od 3 do 6 klasy szkoły podstawowej w salce św. Józefa na terenie Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Zalecane posiadanie ciepłej odzieży z uwagi na ewentualność prowadzenia części zajęć na dworze.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 20