Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dofinansowanie Drukuj
piątek, 13 lipca 2018 08:09

 

Dofinansowanie zadania

„Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych

w roku szkolnym 2017/2018”

Zgodnie z umową dotacji Nr 114/2018/30/MN/zs/D zawartą 24 maja 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Knurów oraz zgodnie z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci przez WFOŚiGW w Katowicach, w roku szkolnym 2017/2018 dofinansowanie na wyjazd śródroczny – tzw. zieloną szkołę, otrzymało 181 uczniów klas III szkół podstawowych na łączną kwotę 36 520,00 zł (z czego 156 uczniów otrzymało dofinansowanie w kwocie 170,00 zł, natomiast 25 dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z rodzin zastępczych, otrzymało dotację w kwocie 400,00 zł).


Realizacja zadania obejmowała okres od 7 maja 2018 r. do 16 czerwca 2018 r. Za organizację i wykonanie zadania odpowiedzialni byli dyrektorzy oraz wychowawcy klas trzecich, natomiast obsługę finansową prowadziło Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.
W wyjazdach uczestniczyli uczniowie:

 • Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie,
 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego w Knurowie,
 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,
 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie.


Program profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej w trakcie wyjazdów na zielone szkoły zrealizowano między innymi poprzez zwiększenie odporności układu oddechowego, spożywanie posiłków bogatych w mikroelementy i witaminy, aktywny i bezpieczny wypoczynek, podniesienie świadomości na temat zdrowego trybu życia, wzrost poziomu ogólnej kondycji fizycznej oraz realizację programu edukacji ekologicznej. Uczniowie wyjeżdżali do miejscowości czystych ekologicznie, takich jak Darłówko, Łeba, Sarbinowo i Jastrzębia Góra, co zostało potwierdzone w opinii Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych oraz właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, odpowiednich ze względu na miejsce wyjazdu dzieci. Uatrakcyjnieniem pobytu uczniów w miejscowościach nadmorskich były organizowane wycieczki piesze oraz autokarowe, rejsy statkiem po Morzu Bałtyckim, spotkania przy ognisku, a także różnorodne konkursy z zakresu plastyki i muzyki.

 
DOPALACZE - WYPALACZE Drukuj
środa, 20 czerwca 2018 10:15

 
Informacja Drukuj
piątek, 25 maja 2018 11:11

 

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


Przeczytaj o tym, jak chronimy Twoje dane.


Administrator danych przetwarzanych w Miejskim Centrum Edukacji dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych.

 

 


 
100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH KNUROWA Drukuj
czwartek, 19 kwietnia 2018 13:32


Nazwa placówki

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Miejskie Przedszkole nr 2

 1. Konkurs plastyczny „Moja Ojczyzna”
 2. Uroczysta akademia dla dzieci z okazji Święta Niepodległości
 1. Wrzesień – listopad 2018 r.
 2. Listopad 2018 r.

Miejskie Przedszkole nr 3

 1. Konkurs słowno-muzyczny „Kto Ty jesteś”
 2. Konkurs plastyczny „Barwy Ojczyste”
 3. „Zasłużeni dla Kraju” – wycieczka w miejsca patriotyczne w naszym regionie
 4. „Piękna nasza Polska cała” poranek związany z obchodami Święta Niepodległości
 5. „Patriota to Ja” – przygotowanie kącika patriotycznego (wystawy) dla dzieci
 6. „O Popielu, co go myszy zjadły” – legenda
  w wykonaniu rodziców – aktorów
 7. „Sławni Polacy” – przybliżenie postaci I.J. Paderewskiego
 8. „Kocham Cię Polsko” – międzygrupowy teleturniej wiedzy o Polsce
 9. „Patriotyczne wspomnienia” – czytanie fragmentów literatury patriotycznej dla dzieci przez zaproszonych gości
 10. „Album Polaka-Przedszkolaka” – dokumentowanie działań patriotycznych w przedszkolu w formie prezentacji multimedialnej i albumu
 11. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Tęcza z MSP 4
 12. Polskie ABC – nauka i śpiewanie hymnów przedszkolaka, miasta i Polski
 1. Listopad 2018 r.
 2. Listopad 2018 r.
 3. Październik 2018 r.
 4. 9 listopad 2018 r.
 5. Wrzesień – listopad 2018 r.
 6. 30 – 31 październik 2018 r.
 7. Listopad 2018 r.
 8. 15 listopad 2018 r.
 9. Październik – listopad 2018 r.
 10. Wrzesień - listopad 2018 r.
 11. Październik - listopad 2018 r.
 12. Według kalendarza uroczystości


Miejskie Przedszkole nr 5

 1. Konkurs ,,Kto ty jesteś? Polak mały”
 2. Wykonanie gazetki poświęconej 100-leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości
 3. Słuchanie, śpiewanie piosenek i pieśni o tematyce patriotycznej
 4. Zaznajomienie dzieci z symbolami narodowymi (godło Polski, barwy państwowe, hymn narodowy)
 5. Wykonanie wspólnej pracy plastycznej - tworzenie mapy Polski z dziecięcych rączek
 6. Wielki Test wiedzy o Polsce ( quiz z nagrodami)
 7. Zorganizowanie ,,Dnia barwy narodowej” (biało-czerwone stroje, wykonanie kotylionów i flag)
 1. kwiecień 2018 r.
 2. wrzesień 2018 r.
 3. maj 2018 r.
 4. październik 2018 r.
 5. czerwiec 2018 r.
 6. listopad 2018 r.
 7. listopad 2018 r.

Miejskie Przedszkole nr 7

 1. Konkurs „Polak mały”
 2. Wizyta w Izbie Tradycji w Knurowie
 3. „Polska droga do Niepodległej” – zajęcia dydaktyczne, w tym plastyczne i muzyczne    w każdej grupie
 4. „Polska Biało-Czerwona, Niepodległa” – uroczysta akademia dla wszystkich przedszkolaków
 5. Odwiedziny w przedszkolu przedstawicieli klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 2 w Knurowie
 6. Uczestnictwo przedszkolaków w miejskich imprezach organizowanych przez Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę czy inne placówki oświatowe: prelekcje, wystawy, konkursy

Wrzesień – listopad    2018 r.

Miejskie Przedszkole nr 12

 1. Konkurs plastyczny „Polska – moja Ojczyna”
 2. Konkurs literacki dla dzieci i rodziców – wiersz patriotyczny
 3. Wystawa zdjęć „Ocalić od zapomnienia”
 4. Tydzień Patriotyczny w MP 12: zajęcia plastyczne (wykonanie symboli narodowych), prezentacja multimedialna „Symbole narodowe”, złożenie kwiatów   i zapalenie zniczy na grobie Powstańców Śląskich, uroczysta akademia dla całej społeczności przedszkolnej
 1. Maj – listopad 2018 r.
 2. Wrzesień – listopad 2018 r.
 3. Październik – listopad 2018 r.
 4. 5 – 12 listopad 2018 r.

Miejskie Przedszkole nr 13

 1. Wykonanie gazetki w holu przedszkolnym upamiętniającej odzyskanie niepodległości
 2. Wystawa zdjęć w holu przedszkolnym z okresu odzyskania niepodległości
 3. „Kącik  Polaka – Przedszkolaka” – ekspozycje tematyczne w salach
 4. Wykonanie flagi, godła, kokard narodowych
 5. „Spacer wolności” – Marsz Niepodległości z flagą Polski wokół przedszkola
 6. „Bieg Niepodległości” dla całej społeczności przedszkola
 7. „Kwiaty dla bohaterów narodowych mamy, na grobach je składamy” – zapalenie zniczy na grobach Powstańców Śląskich, Nieznanego Żołnierza
 8. Wyjście do Izby Tradycji w Knurowie
 9. Grupowy przegląd piosenki patriotycznej
 10. Wspólne  tańce śląskie  na holu przedszkolnym - „Grozik”, „Diobołek”
 11. Legendy związane z początkami Państwa Polskiego: „O Lechu, Czechu i Rusie”, „Wars i Sawa”, „O smoku Wawelskim” i inne
 12. Konkurs plastyczno – fotograficzny dla rodziców „Piękno naszej miejscowości”
 13. Konkurs plastyczny – wykonanie ilustracji przez dzieci do wierszy wskazanych przez organizatora
 14. Bal dla Niepodległej – przebranie się w postacie historyczne, postacie z legend polskich
 15. Nauka piosenek „Rodzinny Kraj”, „Symbole Polski”, „Jestem Polką i Polakiem”
 16. „Kuchnia Polska” – przez cały tydzień patriotyczny
 17. Wieczór poezji i piosenki dla rodziców i dzieci
 18. „Dzień dla Niepodległej”  - uroczysta akademia i podsumowanie działań

Wrzesień – listopad 2018 r.

18.  9 listopada 2018 r.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1

 1. Zorganizowanie wystawy „Niepodległa”
 2. Uroczysta akademia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości
 3. Wycieczka do Łańcuta i Markowej klas V-VI – trudne losy Polaków i Żydów w okresie II wojny światowej
 4. Wycieczka klas VIII do Oświęcimia
 5. Konkurs plastyczny – „Kto Ty jesteś? Polak mały”
 6. Konkurs recytatorsko-wokalny „Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i piosence”
 7. Konkurs na fotograficzną/filmową interpretację drogi lokalnej społeczności do niepodległości „Tak budziła się Polska w mojej miejscowości”

Maj – listopad 2018 r.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2

 1. Konkurs plastyczny „Historia polskiego godła”
 2. Przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów „Legendarne początki państwa polskiego. Dynastia Piastów”
 3. Spotkanie z Bractwem Rycerskim „KERIM”  -  przedstawienie „Józef Piłsudski – droga do wolności”
 4. Przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów „Bitwa pod Grunwaldem. Dynastia Jagiellonów”
 5. Konkurs „Wiersz o mojej Ojczyźnie”
 6. Wystawa „Rozbiory i walka o niepodległość”
 7. Konkurs plastyczny i wystawa pt.
  „Moja Polska”
 8. Uroczysta akademia poświęcona setnej rocznicy odzyskania niepodległości
 1. Styczeń 2018 r.
 2. Luty 2018 r.
 3. Kwiecień 2018 r.
 4. Maj 2018 r.
 5. Wrzesień 2018 r.
 6. Październik 2018 r.
 7. Listopad 2018 r.
 8. 9 listopad 2018 r.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 3

 1. Szkolny Bieg Niepodległości - las i boisko przy MSP3
 2. Szkolny Konkurs Wiedzy o Niepodległości dla klas V-VIII
 3. Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Piękna nasza Polska cała”
 4. Msza Święta, Uroczysta Akademia dla społeczności szkolnej, wydanie gazetki okolicznościowej
 1. Wrzesień 2018 r.
 2. Październik 2018 r.
 3. Październik 2018 r.
 4. Listopad 2018 r.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7

 1. Spotkania uczniów klas siódmych z bohaterami II wojny światowej.
 2. Wyjazd uczniów klas siódmych na warsztaty historyczne pt. „Codzienność w PRL”.
 3. Udział w konkursie recytatorsko – wokalnym „Polska w wierszu, pieśni i piosence”.
 4. Koncert muzyki polskiej.
 5. Udział w konkursie plastycznym dla dzieci przedszkolnych „Kto ty jesteś? Polak mały.”
 6. Wyjazd klasy siódmej do KWK „Wujek”
 7. „Polska to jest wielka rzecz” – szkolna wystawa okolicznościowa.
 8. Szkolny bieg niepodległości.
 9. Wyjazd klas ósmych do Oświęcimia.
 10. „Polska – moja Ojczyzna” – konkurs plastyczny.
 11. Koncert pieśni patriotycznych.
 12. Uroczysta akademia z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 1. marzec 2018 r.
 2. marzec 2018 r.
 3. kwiecień 2018 r.
 4. kwiecień 2018 r.
 5. maj 2018 r.
 6. maj 2018 r.
 7. wrzesień 2018 r.
 8. wrzesień 2018 r.
 9. październik 2018 r.
 10. październik 2018 r.
 11. listopad 2018 r.
 12. listopad 2018 r.


Miejska Szkoła Podstawowa nr 9

 1. Organizacja międzyklasowego konkursu „Kocham Cię Polsko!” połączonego z  happeningiem na stworzenie wspólnej flagi połączonej z 20 jednakowych elementów przygotowanych przez klasy i Radę Pedagogiczną
 2. Organizacja Miejskiego Konkursu  „Wiersz na 100 lat Niepodległej”
 3. Organizacja Miejskiego Konkursu  na Pracę Plastyczną „100 lat Niepodległej”
 4. Żywa lekcja historii związana z odzyskaniem Niepodległości – przedstawienie teatralne
 5. Happening–uroczysty przemarsz uczniów i nauczycieli szkoły z transparentami tematycznie związanymi z Niepodległą, biało – czerwonymi kwiatami oraz orkiestrą grającą pieśni legionistów
 6. Uroczysta akademia z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości
 1. 30.04.2018 r.
 2. Rozstrzygnięcie  konkursu - czerwiec 2018 r.
 3. rozstrzygnięcie  konkursu -   czerwiec 2018 r.
 4. wrzesień/październik 2018 r.
 5. początek listopada   2018 r.
 6. 9 lub 10 listopada     2018 r.

 

 

11 listopada 2018 r. przedstawiciele wszystkich placówek oświatowych (dzieci, uczniowie, poczty sztandarowe, nauczyciele, dyrektorzy) wezmą udział w uroczystej mszy św. i przemarszu ulicami miasta pod pomnik Powstańców Śląskich

przy ul. Dworcowej, gdzie zostaną złożone wiązanki kwiatów.

 
Plan pracy Drukuj
środa, 18 kwietnia 2018 14:57

 

Plan pracy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie wakacji w 2018 r.


Placówka

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie

1 – 31

Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie

1 – 31

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie

1 – 31

Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie

1 – 10

25 – 31

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie

1 – 31

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie

1 – 31

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

1 – 31

 

Plan pracy publicznych przedszkoli w okresie VII-VIII 2018 r.


Placówka

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie

1 – 31

1 – 15

Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima w Knurowie

1 – 31

-–

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie

1 – 31

-–

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Ogana

-–

1 – 31

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Dąbrowskiego

1 – 31

-–

Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

1 – 31

16 – 31

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie

1 – 31

1 – 15
 

 
Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Drukuj
poniedziałek, 26 marca 2018 09:42

Zarządzenie nr 107/MCE/2018

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie: konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Miejskiego Przedszkola nr 2 im Jana Brzechwy w Knurowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie oraz Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1587) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597)


zarządzam:

1. Ogłosić i przeprowadzić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie, ul. Lotników 3, 44-196 Knurów;

2)    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie, ul. Feliksa Michalskiego 27, 44-193 Knurów;

3)    Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić:

1)     w serwisie internetowym Urzędu Miasta Knurów;

2)     na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie;

3)     w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

3. Do obsługi administracyjno-technicznej konkursu wyznaczam Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.

4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta – Piotrowi Surówce.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) Adam Rams

 

Załącznik do zarządzenia nr 107/MCE/2018 -  wersja PDF

 

 
Projekt "Bakcyl" Drukuj
środa, 07 marca 2018 17:38

 

Sektor finansowy edukuje razem z samorządami


Gmina Knurów dołączyła do Projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji. Porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym zostało podpisane 11 stycznia 2018 r.  przez Piotra Surówkę - Zastępcę Prezydenta Miasta Knurów, Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości.

Jak podkreślają zgodnie przedstawiciele stron porozumienia pn. "Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów, seniorów - współpraca sektora finansowego z samorządami" jest to niezbędnym elementem przygotowania młodego człowieka do życia we współczesnym świecie, zaś skuteczna realizacja tego zadania wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego oraz inne odpowiedzialne za edukację w tym zakresie.

- W dzisiejszym świecie, umiejętność orientowania się i podejmowania trafnych decyzji w obszarze finansów osobistych, staje się już nie luksusem a koniecznością. Dlatego też cieszymy się, że Gmina Knurów dołącza do tych miast i gmin, które chcą aktywnie włączyć się w jeden z największych projektów edukacyjnych w naszym kraju, który w najbliższych latach ma ambicje stać się czołowym sektorowym projektem edukacyjnym w Europie – powiedział Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek.

Bezpośrednim celem Porozumienia jest współpraca przy realizacji działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów, skierowanych do dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, realizowanych
w ramach Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości. Wśród prowadzonych wspólnie aktywności znajdą się m.in. lekcje w szkołach, debaty, konferencje regionalne czy konkurs wiedzy ekonomicznej.

 
Nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 Drukuj
czwartek, 01 lutego 2018 11:06

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/MCE/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. Prezydent Miasta Knurów ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów na rok szkolny 2018/2019.

Nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się 6 marca 2018 r. o godz. 8.00.

W tym dniu nastąpi publikacja oferty i otwarcie strony dla rodziców: www.knurow.przedszkola.vnabor.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Przedszkola/Nabór.

Dyrektor

(-) Anna Misiura

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 20