Aktualności z Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

Zdalna nauka przedłużona do 3 stycznia 2021 r.


Rozporządzeniem z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z…

Więcej Info

Zdalna nauka przedłużona do 29 listopada 2020 r., a od 9 listopada rozszerzona o klasy I – III szkoły podstawowej


Od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, w których zajęcia są…

Więcej Info

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie zamknięte dla interesantów


W związku z § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i…

Więcej Info

Żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe w strefie czerwonej!


Funkcjonowanie placówek oświatowych w strefie czerwonej oznacza zmianę dla funkcjonowania szkół podstawowych, w których nauka w klasach 4 – 8 odbywać się…

Więcej Info

Zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Centrum Edukacji


W związku z obecną sytuacją dotyczącą stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze naszego kraju, w trosce o zdrowie interesantów oraz pracowników MCE, od dnia…

Więcej Info

Dzień Edukacji Narodowej 2020


14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Miejskie uroczystości tego święta w 2020 roku wyglądały zupełnie inaczej niż w latach ubiegłych.…

Więcej Info

Zobacz więcej aktualności z MCE